صدیقه قاسمی

صدیقه قاسمی

صديقه‌ قاسمي متولد سال 1345؛ نویسنده ایرانی است.

کتاب های صدیقه قاسمی