تامارا کریوکوا

تامارا کریوکوا

تامارا کریوکوا (Tamara Kryukova) نویسنده روس کتاب های کودکان و بزرگسالان می باشد.

کتاب های تامارا کریوکوا

گالش پای راست


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟