گلن لتهام

گلن لتهام

دکتر گلن آی. لتهام اصولی را مطالعه و توسعه داده، تمرین کرده و ثابت کرده است که روابط خانوادگی را بهبود می بخشد و شفا می دهد. برنامه تحسین شده بین المللی دکتر لتهام بر اساس سیستمی از اصول، استراتژی ها و مهارت های فرزندپروری مثبت تأسیس شده است، که بیش از 35 سال تحقیق و آزمایش مداوم را ایجاد، آزمایش و اثبات کرده است. دکتر لتهام این مدل رفتار را در بیش از 250 مقاله تحقیق فنی، گزارش، مقاله ژورنالی، سخنرانی، کتاب و فصول در کتابهای مربوط به مدیریت رفتار در خانه و مدارس تعریف کرده است.

کتاب های گلن لتهام

تربیت مثبت