باربارا شیبلی

باربارا شیبلی

باربارا شیبلی (1975 در بادن)، در رشته ادبیات و روزنامه نگاری آلمانی، ایتالیایی تحصیل کرد. پس از بیش از بیست سال اقامت در شهر زوریخ و تمام مناطق زبانی سوئیس، وی اکنون به کانتون آرگاو بازگشته است. وی علاوه بر موضوع اصلی زبان آلمانی، در مدرسه Baden Cantonal نیز به عنوان موضوع اختیاری نوشتن ادبی تدریس می کند. او عضو AdS (انجمن نویسندگان سوئیس) است.

کتاب های باربارا شیبلی

گلسنگ ها