حامد قصری

حامد قصری

حامد قصری، دانش‌آموخته دانشکده مهندسی برق و متولد سال 1358 است و ساخت مستند «تاریخ اجتماعی عکاسی در اصفهان»، مستند «آقای نویسنده زنده است» (روایتی از زندگی و آثار بهرام صادقی) و برگزاری چندین نمایشگاه عکاسی و عضویت در انجمن هنری عکاسان جهان و ایران را در کارنامه هنری خود دارد.

کتاب های حامد قصری

سینما هشت