برژیت لابه

برژیت لابه

بعد از کار در ارتباطات شرکتی، بریژیت لابه برای یک سال دوره های فلسفه میشل پوچ، مدرس دانشگاه سوربن را دنبال کرد. آنها با هم مجموعه "Les Goûters philo" را در میلان ایجاد کردند. برژیت لابه  مدیر مجموعه اطمینان می دهد که محتوای متن ها برای کودکان از 8 سال قابل فهم است. او همچنین کارگاه های آموزشی "میان وعده های فلسفی" را در مدارس و کتابخانه ها اداره می کند.

کتاب های برژیت لابه