راسل دی رابرتس

راسل دی رابرتس

راسل دیوید "راس" رابرتز (متولد 19 سپتامبر 1954) اقتصاددان، پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استنفورد و رئیس دانشگاه کالج شلم است. وی به عنوان مجری پادکست EconTalk به دلیل برقراری ارتباط ایده های اقتصادی از لحاظ قابل فهم شناخته شده است.
رابرتز خود را به عنوان طرفدار لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک طبقه بندی می کند. وی گفته است، "من به دولت محدودی همراه با مسئولیت شخصی اعتقاد دارم. بنابراین من آزادیخواهی هستم، اما ... این اصطلاح همراه با برخی از چمدان ها و برخی گیجی است."

کتاب های راسل دی رابرتس