جما الوین هریس

جما الوین هریس

جما الوین هریس سردبیر و نویسنده مجله ای است که در نیویورک، سیدنی، بولونیا، میلان، پاریس، لندن و ادینبورگ کار کرده است. او برای Time Out London & New York، The List، Gourmet Travellerand بسیاری از عناوین پرواز را نوشت. قبلا او یک خلاق تبلیغاتی بود.

کتاب های جما الوین هریس