علیرضا سلطانشاهی

علیرضا سلطانشاهی

علیرضا سلطانشاهی متولد سال 1350، دبیر کمیته حمایت از انقلاب فلسطین و سرپرست مرکز مطالعات فلسطین می باشد.

کتاب های علیرضا سلطانشاهی

یهودستیزی