شرف الدین میرزا قهرمانی

شرف الدین میرزا قهرمانی

سرهنگ شرف‌الدین قهرمانی (۱۲۷۹–۱۳۲۱) نویسنده، مترجم، فرهنگ‌نویس و نظامی اهل ایران بود. وی در ۱۲۷۹ در تهران زاده شد. پدرش کیومرث میرزا عمیدالدوله بود. وی پس از آموزش‌های دبستان و دبیرستان، به آموزشگاه سن لوئی و سپس دارالفنون رفت و پس از آن در «مدرسهٔ نظام» به افسری رسید. در سال‌های پایانیِ سدهٔ سیزدهم خورشیدی (۱۲۹۷–۱۲۹۹)، در آتریاد همدان بود و به همراه رضاخان، کودتای سوم اسفند را انجام داد. در ۱۳۰۳، با درجهٔ ستوان یکمی برای آموزش خلبانی به شوروی رفت و پس از آموزش، با یک فروند هواپیمای خریداری‌شده به ایران بازگشت. شرف‌الدین قهرمانی در ۱۳۱۹ با درجهٔ سرهنگی به «جانشینی اداری» نیروی هوایی گماشته شد و در ۲۱ آذر ۱۳۲۱ به فرماندهی نیروی هوایی برگزیده شد. در ۲۸ دی ماه ۱۳۲۱، به فراخوان انگلیسی‌ها برای بازدید از پایگاه حبانیه و چگونگی جبههٔ مصر به عراق رفت. پرواز از مهرآباد برخاست؛ ولی شوربختانه پس از ساعتی از روی بدی هوا سرنگون شد و وی تنها پس از ۳۷ روز فرماندهی بر نیروی هوایی کشته شد. طی مراسمی رسمی، جنازهٔ وی تشییع و در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.

کتاب های شرف الدین میرزا قهرمانی

ختم غائله سمیتکو