اندی مولیگان

اندی مولیگان

اندی مولیگان نویسنده انگلیسی است که بیشتر بخاطر داستان نویسی در نوجوانان مشهور است. کار وی به شدت تحت تأثیر تجربیات خود به عنوان داوطلب در کلکته هند و به عنوان معلم انگلیسی و نمایش در برزیل، ویتنام ، فیلیپین و انگلیس است. او وقتی 36 ساله بود با آن رابینسون ازدواج کرد و او را ترغیب کرد که نویسنده شود. اولین رمان مولیگان تحت فشار، ریبلستروپ، توسط سایمون و شوستر در سال 2009 منتشر شد. داستان از "پیاده روی با یکی از همکارانش آغاز شد. معلم"؛ آنها درمورد اینکه ممکن است یک "خانه سرسام آور باشکوه ... به یک مدرسه کاملاً نامناسب" تبدیل کنند.

کتاب های اندی مولیگان

زباله