محمد علی کعبی

محمد علی کعبی

محمدعلی کعبی متولد ۱۳۶۶ در شهر اهواز و ساکن قم است. سال‌ها در مجله اشارات مرکز پژوهش‌های صدا و سیما به سردبیری مرحوم سیدعلی حسینی‌ایمنی به نگارش متن‌های ادبی مناسبتی پرداخته است و سابق بر این کتابچه «پیشانی تابناکش» با موضوع امام حسن مجتبی (ع) از وی منتشر شده است.

کتاب های محمد علی کعبی

کنار