برایان استیونسن

برایان استیونسن

«برایان استیونسن»، زاده ی 14 نوامبر سال 1959، وکیل، فعال عدالت اجتماعی، استاد در دانشکده ی حقوق دانشگاه نیویورک و نویسنده ای آمریکایی است. «استیونسن» بنیان گذار نهاد غیرانتفاعی «طرح عدالت برابر» است که به دفاع حقوقی از افراد فقیر و نیازمند، و اقلیت ها به خصوص کودکان، می پردازد. 

کتاب های برایان استیونسن

پرونده های طبقه پایین