فهیمه احمدی

فهیمه احمدی

فهیمه احمدی متولد ۶ آبان ۱۳۶۳ ، نویسنده ی داستان های کودکان است. او تا کنون در نشریات سروش نوجوان، سروش کودکان، باران، سلام بچه‌ها، شاپرک، کیهان بچه‌ها، رشد کودکان، پوپک و... فعالیت داشته است.

کتاب های فهیمه احمدی

ریزه میزه مو فرفری


دختری توی قاب