محمداسماعیل نوری

محمداسماعیل نوری

حضرت آیت الله حاج شیخ محمد اسماعیل نوری در سال 1329 هجری شمسی در یک خانواده مذهبی در یکی از روستاهای زنجان به دنیا آمد. دروس مقدماتی را در زادگاهش یاد گرفت و در سال 1344 وارد حوزه علمیه زنجان شد و دروس ادبیات عربی و کتابهای شرح لمعه، اصول الفقه و . . . را در آن حوزه آموخت. در سال 1351 وارد حوزه علمیه قم شد و به آموختن کتابهای رسائل، مکاسب، کفایة الاصول و .. . مشغول گردید و در سال 1354 پس از قبولی در امتحانات پایانی دروس سطح حوزه، شروع به آموختن دروس خارج (آشنایی با کیفیت استنباط احکام فقهی) نمود.

کتاب های محمداسماعیل نوری

تعقیبات نماز