محمدجواد ابوالقاسمی

محمدجواد ابوالقاسمی

حجت الاسلام جواد ابوالقاسمی از مدیران باسابقه‌ی سازمان و عضو هیأت علمی «سمت» است و پیشتر نیز سابقه تصدی بر این پست را در کارنامه داشته است. وی اکنون معاون امور بین‌الملل انتشارات «سمت» می باشد.

کتاب های محمدجواد ابوالقاسمی

نگاهی فرامذهب


فقه همراه