هایائو کاوای

هایائو کاوای

هایائو کاوای، زاده ی 1928 و درگذشته ی 2007، روانشناس یونگی اهل ژاپن بود. از کاوای به عنوان بنیان گذار روانشناسی تحلیلی و بالینی ژاپن نام برده می شود. او بسیاری از مفاهیم مدرن را وارد روانشناسی ژاپن کرد و از سال 1982 در انجمن پژوهشی و بین المللی ارانوس حضور داشت.

کتاب های هایائو کاوای