مهدی فقیه ایمانی

مهدی فقیه ایمانی

مهدی فقیه ایمانی (1308-1399ش) از اساتید حوزه علمیه اصفهان، محقق، عضو هیئت مؤسسین و بنیانگذاران رادیولوژی مرکز تشخیصی مهدیه اصفهان بوده است. او در سال 1308 ش در اصفهان متولد شد. پدرش آیت‌الله میرزا محمدباقر فقیه ایمانی با تألیف 70 جلد کتاب عربی و فارسی بخش زیادی از عمر خود را صرف خدمت به خاندان عصمت و طهارت نمود که تعداد 27 جلد از آن‌ها مختص به حضرت بقیة‌الله(عج) است. جد مادریش آیت‌الله حاج‌آقا منیرالدین بروجردی متوفای سال 1342ق، در تحریم تنباکو بسیار فعال بود.
مهدی فقیه ایمانی در قم در کلاس فقه و اصول مرحوم آیت‌الله حاج سید محمدباقر سلطانی و مرحوم آیت‌الله حاج شیخ مرتضی حائری و مدت کوتاهی در محضر مرحوم آیت‌الله بروجردی حاضر می‌شد. در فلسفه از درس مرحوم آیت‌الله علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان استفاده می‌کرد.
وی پس از وفات پدر به اصفهان مراجعت کرد و مراحل عالیه فقه و اصول را با شرکت در درس حاج‌آقا حسین خادمی که از شاگردان مرحوم آقای نائینی بودند، ادامه داد.
ایمانی پس از شرکت در درس مرحوم آیت‌الله خادمی به تدریس سطح عالی فقه و اصول پرداخت و بعد از حدود ده سال در اوایل انقلاب بر اثر حادثه ترور و معلول شدن از ناحیة دهان و زبان از تدریس ناتوان و معذور شد و به کار تألیف و تحقیق بیش‌ازپیش ادامه داد.

کتاب های مهدی فقیه ایمانی

حق با علی است