هانس هافرکمپ

هانس هافرکمپ

هانس هافرکمپ (1939 - 1987) نویسنده و جامعه‌شناس آلمانی است.

کتاب های هانس هافرکمپ

تغییرات اجتماعی و نوگرایی