مولی فتح الله کاشانی

مولی فتح الله کاشانی

ملا فتح الله شریف کاشانی فرزند ملا شکرالله شریف کاشانی از اعلام تفسیری قرن دهم هجری شیعه می‌باشد. از محل و تاریخ تولد و کیفیت نشو و نمای وی اطلاعی در دست نیست، ولی با توجه به این‌که اهل کاشان بوده و مقبره وی نیز در کاشان می‌باشد، احتمال می‌رود که تولد و محل تحصیل و رشد وی نیز کاشان بوده باشد. وی انسانی مهذب و عفیف و باحیا بوده و نسبت به ثروت و مناصب دنیوی (مال و مقام) زهد و ورع خاصی داشته و از تملق و چاپلوسی ثروت و قدرت، پرهیز داشته است و به سبب همین دوری و پرهیز بین عامه مردم مشهور نشده است. در سال ۹۸۸ ه. ق. رحلت نموده و در کاشان دفن شد.

کتاب های مولی فتح الله کاشانی