مریلین یالوم

مریلین یالوم

مورخ و نویسندۀ فمینیست امریکایی، متولد شیکاگو. او یک محقق ارشد در موسسۀ تحقیقات جنسیت کلیمن در دانشگاه استنفورد بود که از 1984 تا 1985 به عنوان مدیر موسسه خدمت کرده و در گذشته نیز استاد زبان فرانسه بوده است. او فهرست گسترده‌ای از نشریات علمی دارد. کتاب‌هایش به بیست زبان ترجمه شده است. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: خواهران تنی: انقلاب فرانسه در حافظۀ زنان (1993)؛ تولد ملکۀ شطرنج (2004)؛ تاریخچۀ زوجگی  (۲۰۰۱)؛ تاریخچۀ پستان (۱۹۹۷)؛ محل آرمیدن امریکایی (۲۰۰۸)؛ زایمان، مرگ، و ادبیات جنون؛ آخرین کتابش با نام چگونه فرانسوی‌ها عشق را اختراع کردند، در سال 2012 برای جایزۀ ادبی فای بتا کاپا گاوس در فهرست جایزۀ کتاب پاریس قرار گرفت. او در سال 2013 جایزه‌ای را از کالج ولزلی دریافت کرد. 

مریلین یالوم در 1954 با اروین_یالوم روان‌پزشک و نویسندۀ مشهور ازدواج کرد که حاصلش نیز 4 فرزند است.

در سال 2018 او متوجه شد که مبتلا به سرطان شده است. از این رو، با همکاری همسرش شروع به نوشتن کتابی در خصوص بیماری خود و روند مرگش کرد. او در 20 نوامبر 2019 در خانه‌اش در کالیفرنیا درگذشت.

کتاب های مریلین یالوم

مسئله ی مرگ و زندگی