سینا سیدآبادی

سینا سیدآبادی

سینا سیدآبادی متولد سال 1370، نویسنده ایرانی، اهل تهران است. سید‌آبادی تحصیلات خود را در رشته نقاشی هنرستان هنرهای زیبای پسران آغاز کرد. هم اکنون دارای مدرک کارشناسی ارشد پژوهش هنر است. از او در زمینه سکه و اسکناس های ایران پس از جمهوری اسلامی مقالات متعددی به چاپ رسیده است.

کتاب های سینا سیدآبادی