سیمین لک پور

سیمین لک پور

سیمین لک‌پور متولد ۱۳۳۲ است. او در دورۀ دبیرستان در رشتۀ طبیعی تحصیل کرد و در سال ۱۳۵۱ وارد دانشگاه تهران شد. سال نخست را عمومی خواند و بعد از آن با باستان‌شناسی آشنا شد و این رشته را برای تحصیل انتخاب کرد. وقتی از او می‌پرسیم؛ چه چیز باستان‌شناسی برایتان جذاب بود که این رشته را برای تحصیل انتخاب کردید؟ می‌گوید: «همه‌چیز باستان‌شناسی برایم جذاب بود. تا حد زیادی به کنجکاوی انسان پاسخ می‌دهد و این حس را تأمین می‌کند. انسان معمولاً دوست دارد به دنبال چیزهایی برود که از آن اطلاع زیادی ندارد و برایش گنگ است. من نیز به دنبال کشف چیزهایی بودم که برایم مخفی مانده بود».

کتاب های سیمین لک پور