لارس بنکه

لارس بنکه

لارس یک راهنمای غواصی، تصویرگر و توسعه دهنده نرم افزار است که با خانواده اش در برمن زندگی می کند. در فواصل زمانی سطح خود، او دوست دارد با بچه های خود بازی کند و با دوچرخه جاده ای در حومه اطراف خود بگردد. در حال حاضر، او در حال تصویربرداری نسخه بعدی "سیگنال های دستی غواصی" است.

کتاب های لارس بنکه

راهنمای جامع علائم غواصی