فلورانس ملبرن لابا

فلورانس ملبرن لابا

فلورانس ملبرن‌لابا (Florence Malbran-Labat) فیلولوژیست، باستان شناس و تاریخ شناس فرانسوی می باشد.

کتاب های فلورانس ملبرن لابا