علی تارات

علی تارات

دکتر علی تارات متخصص ازون تراپی و اکسیژن درمانی از دانشگاه ملی سنگاپور انگلیس و مدیریت مرکز اکسیژن درمانی اکسی مد می باشند. ایشان در رابطه با جدیدترین روش درمان ام اس با ازون تراپی و اکسیژن درمانی مطالبی را ارائه می دهند: بیماری ام اس جزو بیماریهای خود ایمنی است که سیستم ایمنی خود انسان برعلیه بافتهایی از جمله مغز و اعصاب واکنش های نامناسبی انجام میدهد و باعث بروز بیماریهایی از جمله ام اس (بیماری خود ایمنی مغزی) می شود.

کتاب های علی تارات

اصول طب غواصی