امین جدیدی

امین جدیدی

امين جديدى متولد سال 1370، نجات غريق، اولين و تنها مدرس غواصى ازاد (ssi) در ايران، مدرس دوره ssi dive master المان، مدرس يك ستاره cmas ايتاليا، مدرس دو ستاره cmas ايتاليا و فدراسيون نجات غريق و غواصى كشور، مدرس دوره snorkeling، مدرس دوره SSI open water المان، مدرس دوره SSI rescue المان، مدرس دوره SSI perfect buoyancy المان، مدرس دوره SSI boat diving المان می باشد.

کتاب های امین جدیدی

غواصی آزاد


اسنورکلینگ