محسن عطاران

محسن عطاران

محسن عطاران متولد سال 1327، مدرس بین المللی غواصی cmas از ایتالیا و آمریکا می باشد.

کتاب های محسن عطاران

آموزش غواصی سه ستاره CMAS