رلف نارمن شارپ

رلف نارمن شارپ

کشیش رالف نورمن شارپ به دلیل ترجمه قابل دسترسی از کتیبه های میخی پارچه باستان به یادگار مانده است که اولین نسخه آن در سال 1966 توسط شورای مرکزی جشن 2500 امین سال امپراتوری ایران توسط کوروش بزرگ تأسیس منتشر شد. وی در 23 ژوئن 1896 در بوشه هیث در هرتفوردشایر متولد شد، در وست مینستر به مدرسه رفت و سپس در آوریل 1916 به انجمن مسیحیان مردان جوان (YMCA) پیوست. در اکتبر 1919 به کالج کوئینز، کمبریج رفت و در آنجا الهیات را خواند. و سپس به کلیسای آنگلیکان پیوست و در سال 1925 مبلغ جامعه مبلغین کلیسا شد. وی را به ایران فرستادند و تقریباً چهل سال در آنجا زندگی کرد. به گفته دوست قدیمی او و مدیر سابق مرکز منطقه ای شورای انگلیس در شیراز، مرحوم پل گاتچ، O.B.E. (1915 2008)، نورمن فهمید که برای انجام هرچه بهتر کار خود، ورود به ذهن و قلب افرادی که مجبور به یادگیری زبان آنها است. او نه تنها مجبور بود که فارسی صحبت کند بلکه آن را بخواند، بنویسد و ترجمه کند. شارپ به صحبت و نوشتن فارسی مسلط شد، در کتاب دعای فارسی تجدید نظر کرد، مردان محلی را به طور فعال در کلیسا آموزش داد و به عنوان روحانی معاینه اسقف های متوالی در ایران از سال 1935 تا 1965 خدمت کرد.

کتاب های رلف نارمن شارپ

فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی