حجت الله عباسی

حجت الله عباسی

دکترحجت اله عباسی متولد سال 1338، نویسنده، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه و دارای دکتری مدیریت رسانه از دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های حجت الله عباسی

اصول کاربردی خبرنگاری