باربارا ام جوس

باربارا ام جوس

باربارا ام. جوس (متولد 18 فوریه 1949) نویسنده کودک آمریکایی است. او بیش از سی سال است که برای کودکان می نویسد. او سی و هشت کتاب برای کودکان منتشر کرده است، هم کتاب های تصویری و هم کتاب های فصلی. او از طریق نوشتن خود، آرزو دارد که چیزهای یکسان و چیزهای متفاوت را بین همه ما پیدا کند. وی برای تبلیغ کتابهای خود، که به بیست و هشت زبان ترجمه شده است، در سراسر جهان گشت و گذار داشته است.

کتاب های باربارا ام جوس