امیرحسین روحی

امیرحسین روحی

امیرحسین روحی (1305) داستان‌نویس ایرانی می باشد. در ۱۳۲۹ از دانشگاه تهران در رشتۀ داروسازی، دانشنامۀ دکتری گرفت. برای دایرکردن آزمایشگاه تشخیص طبی، که لازمۀ آن گذراندن دوره‌ای تخصصی بود، در همان سال به فرانسه رفت و در ۱۹۳۳، از دانشگاه سوربون در رشتۀ بیوشیمی دانشنامۀ دکتری گرفت. در ۱۳۳۷، به میهنش بازگشت و یک سال بعد آزمایشگاهی در تهران دایر کرد. در ۱۳۵۴، مرکز بررسی گیاهان دارویی و صنعتی ایران را بنیاد گذارد که فعالیت آن در ۱۳۵۷، متوقف شد. او، که درخلال تحصیل به نوشتن داستان روی آورده بود، داستان‌هایی با نثر ادیبانه و رویکردی رازآلود نوشته است.

کتاب های امیرحسین روحی

نهان گاه راز


ویوالدی به قمر چه گفت؟


خلوتیان


طلیعه و رویاهای او