محمد علی جمال زاده

محمد علی جمال زاده

سید محمدعلی موسوی جمال زاده (۲۳ دی ١٢٧۰ در اصفهان) نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند.او نخستین مجموعهٔ داستان های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود و یکی نبود در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در برلین منتشر ساخت.جمالزاده در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. وی تا به امروز در کنار زین العابدین رهنما، حسین قدس نخعی و ابوالقاسم اعتصام زاده به عنوان تنها فارسی زبانان نامزد جایزه نوبل ادبیات شناخته می شوند.داستان های وی انتقادی (از وضع زمانه)، ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه است.وی در سال ۱۳۷۶ در ۱۰۵ سالگی در یک آسایشگاه سالمندان در ژنو، سوئیس درگذشت.

کتاب های محمد علی جمال زاده

قنبرعلی


هزار بیشه


فرهنگ لغت عامیانه


فال و تماشا


جنگ ترکمن


قلتشن دیوان


قصه ما به سر رسید


تلخ و شیرین


آشنایی با حافظ


کهنه و نو


یکی بود یکی نبود


سر و ته یک کرباس


آسمان و ریسمان


هفت کشور


خسیس


سو استپول


یکی بود یکی نبود


دون کارلوس


عمو جمال


هفت کشور


قنبرعلی


سر و ته یک کرباس


تاریخ روابط روس و ایران


گنج شایگان


قصه ما به سر رسید


کهنه و نو


فال و تماشا


نامه های ژنو


داستان بشر


جنگ ترکمن


داستانهای مثنوی


کشکول جمالی


قصه نویسی