محمد علی جمال زاده

محمد علی جمال زاده

سید محمدعلی موسوی جمال زاده (۲۳ دی ١٢٧۰ در اصفهان) نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند.او نخستین مجموعهٔ داستان های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود و یکی نبود در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در برلین منتشر ساخت.جمالزاده در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. وی تا به امروز در کنار زین العابدین رهنما، حسین قدس نخعی و ابوالقاسم اعتصام زاده به عنوان تنها فارسی زبانان نامزد جایزه نوبل ادبیات شناخته می شوند.داستان های وی انتقادی (از وضع زمانه)، ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه است.وی در سال ۱۳۷۶ در ۱۰۵ سالگی در یک آسایشگاه سالمندان در ژنو، سوئیس درگذشت.

کتاب های محمد علی جمال زاده

داستان بشر


قصه نویسی


قلتشن دیوان


آشنایی با حافظ


گنج شایگان


سو استپول


یکی بود یکی نبود


سر و ته یک کرباس


یکی بود یکی نبود


خسیس


گنج شایگان


هزار بیشه


قصه ما به سر رسید


آزادی و حیثیت انسانی


نامه های جمالزاده


فال و تماشا


جنگ ترکمن


قنبرعلی


قنبرعلی


فرهنگ لغت عامیانه


کهنه و نو


آسمان و ریسمان


هفت کشور


تلخ و شیرین


سر و ته یک کرباس


هفت کشور


دون کارلوس


قصه ما به سر رسید


نامه های ژنو


عمو جمال


کهنه و نو


فال و تماشا


داستان بشر


داستانهای مثنوی


کشکول جمالی


قصه نویسی