محمد علی جمال زاده

محمد علی جمال زاده

سید محمدعلی موسوی جمال زاده (۲۳ دی ١٢٧۰ در اصفهان) نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند.او نخستین مجموعهٔ داستان های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود و یکی نبود در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در برلین منتشر ساخت.جمالزاده در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. وی تا به امروز در کنار زین العابدین رهنما، حسین قدس نخعی و ابوالقاسم اعتصام زاده به عنوان تنها فارسی زبانان نامزد جایزه نوبل ادبیات شناخته می شوند.داستان های وی انتقادی (از وضع زمانه)، ساده، طنزآمیز و آکنده از ضرب المثل ها و اصطلاحات عامیانه است.وی در سال ۱۳۷۶ در ۱۰۵ سالگی در یک آسایشگاه سالمندان در ژنو، سوئیس درگذشت.

کتاب های محمد علی جمال زاده

داستان بشر


قصه نویسی


یکی بود یکی نبود


یکی بود یکی نبود


گنج شایگان


هزار بیشه


جنگ ترکمن


قلتشن دیوان


قصه ما به سر رسید


آشنایی با حافظ


آزادی و حیثیت انسانی


قنبرعلی


فال و تماشا


قنبرعلی


فرهنگ لغت عامیانه


کهنه و نو


آسمان و ریسمان


هفت کشور


تلخ و شیرین


سر و ته یک کرباس


خسیس


سو استپول


دون کارلوس


عمو جمال


هفت کشور


تاریخ روابط روس و ایران


سر و ته یک کرباس


گنج شایگان


قصه ما به سر رسید


کهنه و نو


فال و تماشا


نامه های ژنو


داستان بشر


جنگ ترکمن


داستانهای مثنوی


کشکول جمالی


قصه نویسی