ایمانوئل کانت

ایمانوئل کانت

امانوئل کانت، زاده ی 22 آوریل 1724 و درگذشته ی 12 فوریه 1804، فیلسوف برجسته ی آلمانی بود.کانت در کونیگسبرگ، مرکز پروس شرقی، در خانواده ای متوسط و مسیحی زاده شد.او در دانشگاه کونیگسبرگ به تحصیل فلسفه و ریاضیات پرداخت و پس از دانشگاه چند سالی تدریس خصوصی کرد. کانت در سی و یک سالگی، در دانشگاه، مدرس بدون حقوق رسمی شد؛ یعنی حقوق او به شهریه ای وابسته بود که شاگردان می پرداختند و گاهی مجبور می شد بخشی از کتاب هایش را برای دوری از مشکلات مالی بفروشد. او پانزده سال در این شغل باقی ماند و در این مدت دو بار تقاضای استادی کرد که هر دو دفعه رد شد. کانت سر انجام در سال 1770 به مقام استادی منطق و فلسفه ی متافیزیک در دانشگاه کونیگسبرگ دست یافت.کانت تجربه گرایی و عقل گرایی ابتدایی مدرن را در هم آمیخت و تا به امروز تأثیر مهم او در متافیزیک، معرفت شناسی، اخلاق، فلسفه ی سیاسی، زیبایی شناسی و دیگر حوزه ها ادامه دارد.

کتاب های ایمانوئل کانت

رشد عقل


دین درمحدوده عقل تنها


فلسفه حقوق


نقد عقل محض


درسهای فلسفه اخلاق


انسان شناسی از دیدگاه عملی


نقد قوه حکم


فلسفه فضیلت


نقد عقل عملی