جاناتان ویلسون

جاناتان ویلسون

جاناتان ویلسون، تئوریسین، آنالیزور و نویسنده‌ی بزرگِ دنیای فوتبال متولد 1976 در انگلستان است.

کتاب های جاناتان ویلسون

فرشتگانی با صورت های کثیف