گری ویلسون

گری ویلسون

گری ویلسون یک مشاور و نویسنده مستقل و رئیس برنامه موفقیت آمیز آموزش و پرورش ملی در زمینه افزایش موفقیت پسران در انگلستان است. وی "استفاده از استاندارد ملی مدارس سالم برای بالا بردن موفقیت پسران" برای DFES را نوشته و در سال 2003 به عنوان اولین افسر بهبود مدرسه LEA کشور با مسئولیت ویژه برای افزایش موفقیت های پسران در انگلستان ساخته شد. او چندین بار در تلویزیون و رادیو 4 معلمان حضور داشته است.

کتاب های گری ویلسون