فرشاد مهدی پور

فرشاد مهدی پور

فرشاد مهدی‌پور (زادهٔ فروردین ۱۳۵۷) روزنامه‌نگار ایرانی است. او هم‌اکنون رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. مهدی‌پور دکترای سیاستگذاری فرهنگی را از دانشگاه باقرالعلوم گرفته‌است و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است و پیش از این رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بوده است.
مهدی‌پور مدیر مسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه صبح نو است. مهدی‌پور قبلاً مدیرعامل خبرگزاری‌های خانه ملت و شانا (خبرگزاری وزارت نفت) و سردبیر هفته‌نامه‌های پنجره، سروش و آینده‌سازان بوده‌است.

کتاب های فرشاد مهدی پور

ما و مسائل فضای مجازی