ریموند فیلدینگ

ریموند فیلدینگ

ریموند فیلدینگ (متولد 1931 - 2016) رئیس برجسته دانشکده فیلم های سینمایی ، تلویزیون و هنرهای ضبط در دانشگاه ایالتی فلوریدا در تالاهاسی ، فلوریدا است. او در Tallahassee زندگی می کرد.

کتاب های ریموند فیلدینگ