سهیل خان صنمی

سهیل خان صنمی

سهیل خان صنمی متولد سال 1372، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های سهیل خان صنمی

آقا عنکبوت بندباز


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟