احمد پایانی

احمد پایانی

 آيت‌الله‌ شيخ‌ احمد پاياني‌ در سال‌ 1306 هجري‌ شمسي‌ در شهر اردبيل‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. خانواده‌ او خانواده‌اي‌ متدين‌ بود و پدرش‌، داراي‌ قلبي‌ پاك‌ و باطني‌ با صفا بوده‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ نيايش‌ او با پروردگار به‌ گفته‌ بسياري‌ سوزناك‌ و از صميم‌ دل‌ بوده‌ است‌. اين‌ پدر، هنگامي‌ كه‌ طبق‌ عهدنامه‌ گلستان‌، بخشي‌ از خاكِ ايران‌ به‌ روسيه‌ واگذار شد، در آن‌ مناطق‌ زندگي‌ مي‌كرد و چون‌ روسيه‌ كمونيستي‌ با مظاهر دين‌، به‌ هر وجه‌ كه‌ مي‌بود، مبارزه‌ مي‌كرد، از آنجا به‌ اردبيل‌ نقل‌ مكان‌ كرد. آيت‌الله‌ پاياني‌ يگانه‌ فرزند باقي‌ مانده‌ خانواده‌ و بسيار مورد علاقه‌ و عطوفت‌ پدر و مادر بود. والدين‌ ايشان‌ با هم‌ خويشاوند بوده‌ هر دو از جانب‌ مادر به‌ يكي‌ از سادات‌ صحيح‌النسب‌ و جليل‌القدر منتسب‌ مي‌شوند كه‌ همواره‌ از جهت‌ علم‌ و عمل‌ سرآمد منطقه‌ بوده‌اند.

کتاب های احمد پایانی