علیرضا ثقفی خراسانی

علیرضا ثقفی خراسانی

علیرضا ثقفی خراسانی متولد سال 1332، روزنامه‌نگار و فعال کارگری می باشد.

کتاب های علیرضا ثقفی خراسانی