هیروآکی ساتو

هیروآکی ساتو

هیرواکی ساتو (Hiroaki Sato) (متولد 1942) شاعر ژاپنی و مترجم پرکاری است که مرتباً برای ژاپن تایمز می نویسد. وی (توسط گری اسنایدر) "شاید بهترین مترجم شعر معاصر ژاپن به انگلیسی آمریکایی" نامیده شده است.

کتاب های هیروآکی ساتو

کیمونوی بهاری