ادوین لفیور

ادوین لفیور

ادوین لفیور (1943-1871) روزنامه نگار، نویسنده و دیپلمات آمریکایی بود که بیشتر به خاطر نوشته هایش در زمینه تجارت وال استریت مورد توجه قرار گرفت. لوفر جورج ادوین هنری لفیور در 23 ژانویه 1870 در کلون کلمبیا (جمهوری پانامای فعلی) متولد شد. وی پسر امیلیا لوئیزا ماریا سانتیاگو د لا اوسا، خواهر جرونیمو و ماریا د لا اوسا د آمادور و هنری لوفور (1841-1899) بود. هنری در جرسی، در جزایر کانال متولد شد و در جوانی به ایالات متحده مهاجرت کرد. هنری سالها نماینده عمومی شرکت بخار پاسیفیک آمریکا برای پاناما بود. پسر آنها، ادوین، تابعیت مضاعف داشت و هنگامی که پسر بود به ایالات متحده فرستاده شد.

کتاب های ادوین لفیور