لری لوین

لری لوین

لری لوین و خانواده اش در حومه فیلادلفیا ، پنسیلوانیا زندگی می کنند. وی وکالت در تمرین انفرادی است. او و همسرش جنیفر بیست و شش سال ازدواج کرده اند. نوه و دن پسران آنها هجده سال دارند. اوگی هشت ساله است.

کتاب های لری لوین