ایتان دی. هرش

ایتان دی. هرش

ایتان دی. هرش، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی، از سال 2011 به عنوان استاد رشته‌ی علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد مشغول به فعالیت است.

کتاب های ایتان دی. هرش