محمود متشرعی

محمود متشرعی

دکتر محمود متشرعی متولد سال 1359، مدرس دانشگاه در رشته زبان شناسی، مترجم و مولف است.وی دارای فوق دکترای زبان شناسی می باشد.

کتاب های محمود متشرعی

رویای بنفش