شیرین افشین نیا

شیرین افشین نیا

دکتر شیرین افشین نیا متولد سال 1327، در شیراز متولد شده است. وی دارای مدرک دکتری جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه بهاراتی شبه قاره هند؛ لیسانس و فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه آزاد؛ لیسانس مترجمی از دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی است.

کتاب های شیرین افشین نیا

تابوت تابو