کوین هوگان

کوین هوگان

کوین هوگان، سخنران، مشاور و نویسنده ی آمریکایی است. تخصص او در حوزه های تأثیرگذاری، زبان بدن، هوش هیجانی، ارتباطات و انگیزه بخشی است و در این زمینه ها تدریس می کند. هوگان، دارنده ی مدرک دکترای روانشناسی است.

کتاب های کوین هوگان

علم نفوذ در دیگران