ام ایزابل سانچزوگارا

ام ایزابل سانچزوگارا

ماریا ایزابل سانچز وگارا (M Isabel Sánchez Vegara)، متولد بارسلون، اسپانیا، نویسنده و مدیر خلاق در جستجوی مداوم مفاهیم جدید برای کتاب کودکان و نویسنده کتاب های تصویری پرفروش چند میلیونی Little People ، BIG DREAMS است که زندگی افراد برجسته را کاوش می کند.

کتاب های ام ایزابل سانچزوگارا

آملیا ارهارت


هریت تابمن


آگاتا کریستی


ایدا لاولیس


فریدا کالو


محمدعلی کلی