رابرت مرداک اسمیت

رابرت مرداک اسمیت

رابرت مرداک اسمیت (1900-1835م.)، رئیس اداره‌ تلگراف ایران در فاصله‌ سال‌های ۱۸88-۱۸63م، سرلشکر، باستان‌شناس و دیپلمات اسکاتلندی، از جمله مهم‌ترین گردآورندگان آثار هنر ایران در انگلستان به‌شمار می‌آید. بخش بزرگی از آثار هنری ایران که در موزه‌های بریتانیا موجود است به همت شخص او به آنجا راه یافت. بر اساس مدارک و مستندات باقیمانده از دوران اقامت او در ایران، امروز می‌توان بخش‌های مهمی از تاریخ هنر ایران در دوران قاجار را مورد مطالعه قرار داد.

کتاب های رابرت مرداک اسمیت

هنر ایران


هنر ایرانی